כנס מכשור ובקרה 2021
יום עיון בטיחות בחשמל 
30/11/2021
מס. אישור כשירות _________

                                        

שעה

נושא

פירוט החומר הנלמד

הפניה לחקיקה רלוונטית

מרצה + ת. ז

מס. שעות אקדמאיות

08:30-09:15

התכנסות והרשמה

 

 

 

09:15-10:45

חיבור חשמל זמני לאתר בנייה

לוחות שקעים ניידים ודרישות בטיחות חשמל זמני לאתרי בניה

IEC61439-4

יוסף שפירא 

2

10:45-11:30

הפסקת קפה

 

 

 

 

11:30-12:15

תאורה נדרשת

תאורה ניידת ותאורה זמנית. תאורת חירום מרכזית

ת"י 2.22 לתאורת חירום בדיוקה פוטוביולוגי 
IEC62471

יוסף שפירא 

1


12:15-13:00

תשתיות עמידות באש לזמן קצוב לבניינים ציבוריים וחניונים

בחירת כבלים ומארזים  במבנים ציבוריים ובתי חולים

חוק חשמל וועדת פרושים לפי VDE4102/12

יוסף שפירא 

1

13:00-14:00

צהרים ותערוכה

 

 

 

 

14:00-14:45

המשך תשתיות עמידות באש לזמן קצוב לבניינים ציבוריים וחניונים

הסבר על אופי ההתקנה וחיבור ציוד שאינו עמיד באש לתשתית

חוק חשמל וועדת פרושים לפי VDE4102/12

יוסף שפירא 

1

14:45-15:30

תשתיות חשמל בקרבת צוברים או מיכלי גז

כללים להתקנות בסביבה נפיצה

ת"י 60079

יוסף שפירא 

1


 

בניית אתרים 2all